Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro turisty > Historie > O obci

O obciObec Chotěbuz má typickou slezskou zástavbu, která je charakteristická pro celé území Těšínských Beskyd. Sídelní strukturu tvoří tři katastrální území: Chotěbuz, Zpupná Lhota a Podobora.

Po celou dobu svého trvání byla obec až do r. 1974 samostatná, byla řízena do r. 1939 fojtem a zastupitelstvem. Po dobu války neměla obec své vedení, měla nucenou správu (pod Českým Těšínem). Po válce po r. 1945 zde sídlil místní národní výbor až do r. 1974, kdy nucenou integrací byla obec přičleněna k městu Český Těšín. V obci se nachází základní škola, katolický kostel ve Zpupné Lhotě a dvě evangelické kaple ve Zpupné Lhotě a Chotěbuzi, dále dvě požární zbrojnice v Chotěbuzi a ve Zpupné Lhotě. Dříve se zde nacházelo kino. Budova místního národního výboru byla postavena v r. 1961. Největšího rozmachu výstavby zaznamenala obec od r. 1968 až do r. 1974, kdy byla postavena mateřská školka, zastávky autobusů, byly rekonstruovány veškeré místní komunikace, přemostění atd. Protipovodňová hráz byla rekonstruována po velkých záplavách v r. 1972. Tato hráz chrání proti záplavám silnici Karvinskou, tedy pomezí hranice Chotěbuze a Českého Těšína. V r. 1967 se začíná hovořit o stavbě sportovně-kulturního střediska, které by bylo přínosem pro kulturní i sportovní vyžití místních občanů. Na stavbě, která byla zahájena 4.3.1974, se kromě všech místních složek podíleli občané obce. S integrací přešla tato rozestavěná stavba pod Městský národní výbor Český Těšín, který ji s pomocí našich občanů zdárně dokončil. Stavba byla kolaudovaná dne 28.10.1977.

V r.1991 byl v naší obci postaven a slavnostně otevřen jeden z největších mostů v Evropě, který spojuje Českou republiku s Polskou republikou. Zároveň patří mezi největší hraniční přechody v České republice.

Rekonstrukce elektrifikace obce proběhla do roku 1967 mimo části Podobora. Plynofikace začala v r.1987. Obec má dokončenou vodovodní síť v r.1997. Nová telefonní ústředna byla vybudována v r.1998 a mohlo tak proběhout celoplošné napojení obce.

V obci působí 6 spolků: TJ Sokol Chotěbuz, Sbor dobrovolných hasičů Chotěbuz, Sbor dobrovolných hasičů Zpupná Lhota, PZKO Zpupná Lhota, PZKO Chotěbuz a Česká myslivecká jednota.

Svou samostatnost obec získala znovu až po úspěšném referendu v září 1997, a to k datu 1.1.1998. Obec má rozlohu 1061,5 ha. K 1.1.2015 zde žije 1233 obyvatel.

Místní školka, nacházející se v centru obce, byla rekonstruovaná a v součastné době slouží jedna budova pro mateřskou školku i základní školu. Bývalá škola byla darována Charitě Česká Rpublika, která se zavázala ji do 5ti let rovněž rekonstruovat na domov pro seniory.

Před budovou obecního úřadu jsme nechali vybudovat zónu klidu a odpočinku – parčík a hřiště pro děti. Rovněž je v běhu stavba parkoviště před OÚ a rekonstrukce budovy OÚ.