Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro občany > Právní předpisy obce

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce 

Název vyhlášky Účinnost
2/2017 O stanovení školského obvodu MŠ 28. 4. 2017
1/2017 O nočním klidu 18. 4. 2017
1/2015 O zákazu provozování sázkových her 16. 9. 2015
2/2010 O místním poplatku za výherní hrací přístroj 1. 1. 2011
1/2010 O místních poplatcích 1. 1. 2010
1/2007 O pravidlech na pohyb psů 6. 2. 2007
4/2006 O chovu a držení psů 1. 10. 2006
3/2006 O stanovení části společného školského obvodu 1. 10. 2006
2/2006 O nakládání s komunálním odpadem 15. 7. 2006
1/2006 O chovu a držení zvířat 15. 7. 2006
2/2004 Zrušení vyhlášky č.3/2003 1. 1. 2005
7/2003 O místních poplatcích (ZRUŠENO) 1. 1. 2004
6/2003 O hospodaření s byty 25. 11. 2003
5/2003 O podmínkách provádění deratizace 1. 11. 2003
3/2003 O zajištění zimní údržby 14. 10. 2003
2/2003 O regulativech územního rozvoje 25. 3. 2003
5/2001 Výpočet daně z nemovitosti 1. 1. 2002
2/2001 Omezení sexu 27. 9. 2001

Nařízení

Opatření obecné povahy