Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro občany > Právní předpisy obce

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

zákon č. 183/2006 Sb.

zákon č. 283/2021 Sb.

Stavební zákon

(platný od 1.7.2023)

zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Vyhlášky obce 

Vyhlášky obce Chotěbuz zveřejněné ve sbírce právních předpisů samosprávných celků

Název vyhlášky Účinnost
6/2023 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2024
5/2023 O místním poplatku ze vstupného 1.1.2024
4/2023 O místním za užívání veřejného prostranství 1.1.2024
3/2023 O místním poplatku ze psů 1.1.2024
2/2023 O nočním klidu 4.1.2024
1/2023 Zrušení vyhlášky č. 3/2022 o znaku a praporu obce Chotěbuz 14.4.2023
6/2021 O zákazu prostituce 2. 12. 2021
1/2021 Zrušení vyhlášky č. 2/2001, 4/2003, 5/2003, 2/2006, 1/2007, 1/2010 a 2/2010  15. 10. 2021
2/2017 O stanovení školského obvodu MŠ 28. 4. 2017
1/2015 O zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 16. 9. 2015
3/2006 O stanovení části společného školského obvodu 1. 10. 2006
2/2004 Zrušení vyhlášky č. 3/2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ, šk. družin a šk. klubů 1. 1. 2005
6/2003 Zrušení vyhlášky č. 8/1998, o hospodaření s byty ve vl. města Č. T. 25. 11. 2003
2/2003 O regulativech územního rozvoje 25. 3. 2003
3/2002 Znak a prapor obce Chotěbuz 22. 8. 2002
5/2001 Výpočet daně z nemovitosti 1. 1. 2002

Nařízení

Opatření obecné povahy