Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Nálezy

Nálezy


Ztráty a nálezy jsou řešeny v souladu s ustanovením § 1051 a násl. zákona č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení. Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. V případě, že nálezce zvíře nechce a obec svěří zvíře do útulku pro zvířata, může útulek se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy mu bylo zvíře svěřeno.


Název Vyvěšeno Sejmuto

Stav

Powerbanka 15. 7. 2021 15. 7. 2022 Aktuální
Cyklotachometr 12. 5. 2021 12. 5. 2022 Aktuální

Naposledy změněno: 1. 10. 2021 9:42