Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro občany > Nakládání s odpady > Informace týkající se odpadu podle zákona 541/2020

Informace týkající se odpadu podle zákona 541/2020 Sb.

Tyto informace jsou poskytovány v souladu s ustanovením § 60, odst. 4 zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Informace o nakládání s odpady upravují „Pravidla pro nakládání s odpadem v obci Chotěbuz“, dostupné na internetových stránkách.

 

I. Komunální odpady, které se v obci třídí a soustřeďují samostatně, za účelem eliminovat množství odpadů končící na skládce:

 • Jedlý olej a tuk
 • Biologický odpad rostlinného původu
 • Papír
 • Sklo
 • Plast (včetně nápojových obalů a drobných kovů)
 • Kovy
 • Nebezpečné odpady
 • Objemné odpady
 • Směsný komunální odpad

 

II. Směsný komunální odpad je zbylý odpad po vytřídění, který je následně skládkován a nespadá pod bod I., čísla 1 až 8.

Na tyto odpady jsou určené speciální nádoby typu popelnice kov pozink, nebo plastové černé barvy, a to o objemu 80l, 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l, dále odpadkové koše z veřejných prostranství, igelitové pytle a bikrany. Tyto nádoby jsou vyváženy dle harmonogramu.

 

III. Veškeré ostatní tříděné opady jsou shromažďovány do typizovaných sběrných nádob typu bikran, 120 a 240 l nádob, 120 l pytlů, nádob s horním výsypem objemu 1100 l a jiné. I tyto nádoby jsou vyváženy dle harmonogramu a jsou odlišené barvou, nebo příslušnými nápisy.

 

IV. Všechny typy odpadů přebírá firma Smolo Cz, která s mini nakládá dle hierarchie nakládání s odpady.

 • Papír, plast, sklo, drobné kovy, nápojový kartón – je materiálově využíván a recyklován na Třídící lince Smolo CZ
 • Biologický odpad rostlinného původu – je zpracovávám na Kompostárně Smolo CZ
 • Směsný komunální odpad je firmou Smolo CZ překládán a dále odvážen na skládku do Frýdku-Místku
 • Objemné odpady jsou dotříďovány a předávány dál ke zpracování na Depos Horní Suchá
 • Ostatní odpady jsou přebírány a dále dotřiďovány na Sběrném a Třídícím dvoře Smolo CZ

 

V. Sběr a svoz objemného a nebezpečného odpadu je prováděn vždy minimálně dvakrát ročně pomocí mobilního nebo stacionárního svozu, do zvláštních sběrných nádob k tomu určených, vždy z předem stanovených míst, které jsou dostupné v harmonogramech svozů.

 

VI. Stavební odpad je odpad ze stavební a demoliční činnosti. Tento odpad není komunálním odpadem a lze jej použít, předat či odstranit zákonem stanoveným způsobem.

 

VII. Zároveň je občanům k dispozici celoročně sběrný dvůr dle stanovených otevíracích dob, kde jsou odpady od občanů přijímány a následně rozdělovány dle jejich kategorie (sběrný dvůr Třinec – Areál Tyrská, ul. Frýdecká čp. 74).

 

VIII. K předcházení vzniku odpadů obec organizuje 2x ročně sběr textilu. Motivuje ke kompostování. Zároveň obec informuje své občany pomocí článků a internetu, jak předcházet vzniku odpadů.

 

IX. Množství vyprodukovaných odpadů dle jednotlivých druhů

k. číslo

název odpadu

množství v t 2022

150110

Obaly NL

0,190

160103

Pneumatiky

1,280

170605

Izolační

1,580

200101

Papír

19,624

200102

Sklo

20,930

200113

Rozpouštědla

0,020

200199

Pesticidy

0,020

200125

Jedlý olej a tuk

0,308

200126

Olej a tuk

0,100

200127

Barvy

0,557

200132

Nepoužitá léčiva

0,011

200138

Dřevo

0,000

200139

Plasty

24,970

200201

BIO

97,770

200301

Směsný komunální

145,010

200307

Objemný odpad

74,320

 

 

 

 

Celkem

386,690

 

X. Celkové náklady na provoz obecního systému včetně uvedení položek

Náklady obce na obecní systém rok 2022

 

Papír

209 589,94 Kč

Sklo

42 321,14 Kč

Plast

347 489,40 Kč

směsný komunální odpad

769 633,52 Kč

Objemný a nebezpečná odpad

311 683,76 Kč

Jiné ( prodeje, pronájmy, sběrný dvůr, dopravy, BIO…. )

139 602,97 Kč

 

Zpracoval: Ing. David Harok, starosta obce                    dne: 16.3.2023