Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Akce podpořené dotací > 2014 – Hasiči bez hranic

2014 – Hasiči bez hranicDatum konání:
6.11.2014

Aktuality

Dne 6.11.2014 proběhla na Městském úřadě v Cieszynie pracovní schůzka realizačního týmu, na které byly projednány další aktivity spojené se zajištěním povinné udržitelnosti projektu a s přípravou administrativního ukončení projektu, které bude probíhat v následujících měsících.

Říjen 2014

Dne 2.10.2014 proběhla na radnici v Cieszynie přípravná schůzka realizačního týmu a 19.10.2014 proběhlo závěrečné slavnostní ukončení celého projektu. Hlavní program tohoto slavnostního nedělního odpoledne se konal na náměstí v Cieszynie.

Září 2014

Další aktivitou, která se v rámci tohoto projektu realizovala, bylo pracovní jednání společného česko-polského realizačního týmu – koordinační schůzka, která se konala 2. 9. 2014 a kterou organizovala obec Chotěbuz, jako jeden z partnerů tohoto projektu. Programem této pracovní schůzky byla zejména příprava takticko-školícího cvičení konaného 20. 9. 2014 v Cieszynie, projednání základních informací o plánovaném slavnostním ukončení projektu a aktuální informace partnerů projektu k realizaci národních částí projektu.

Květen 2014

V průběhu měsíce května proběhlo v rámci projektu „ Hasiči bez hranic“ několik plánovaných aktivit. Dne 17.5. se v Cieszynie konaly oslavy Dne hasiče u příležitosti 100. výročí založení Svazku dobrovolných hasičů na Těšínsku. Těchto oslav se zúčastnila delegace obou našich hasičských sborů. Původně se oslavy měly konat na náměstí v Cieszynie, ale z důvodu deštivého počasí, které dokonce několik dnů před oslavami zvedlo hladinu Olše na 3. povodňový stupeň, byla část oslav přesunuta do sportovní haly. Celé oslavy byly zahájeny slavnostní mší v kostele na Wyźszej bramie . Poté se jednotky přesunuly na zimní stadion, kde probíhaly slavnostní přehlídky, projevy hostů, předávání hasičských vyznamenání a rovněž křtění nových hasičských vozů polského partnera projektu.

Duben 2014

V minulém článku jsem Vás informoval o zahájení realizace projektu „Hasiči bez hranic“ spolufinancovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007-2013. Vedoucím partnerem projektu je Gmina Cieszyn, českými partnery je naše obec Chotěbuz a město Český Těšín. V rámci tohoto projektu se již konalo několik aktivit.

„Hasiči bez hranic, číslo projektu PL.3.22/1.3.00/09.01513“

Žádost o dotaci na realizaci tohoto projektu byla podána v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 v roce 2009. Monitorovacím výborem, který se konal ve dnech 27. – 28. 4. 2010 byl projekt schválen jako náhradní.

Dopisem Jednotného technického sekretariátu Olomouc byl vedoucí partner projektu, gmina Cieszyn, vyzván v září roku 2013 k přípravě podkladů pro přípravu Smlouvy o financování projektu. Projektovými partnery jsou obec Chotěbuz a město Český Těšín.

Hlavním cílem projektu je zvýšení pocitu bezpečí, ochrana života, zdraví a majetku především obyvatel partnerů projektu, turistů navštěvujících česko-polské pohraničí a zvýšení efektivnosti hasičských sborů prostřednictvím vzájemně koordinované spolupráce a pomoci v situacích náhodného ohrožení, a to za pomoci moderní záchranářské a hasičské techniky, která splňuje požadavky a standardy EU.

Podrobné cíle projektu jsou následující:

 1. Zdokonalování spolupráce, včetně společných aktivit v oblasti prevence a bezprostředních zásahů v situacích ohrožení prostřednictvím organizace společných školících a taktických cvičení na obou stranách hranice.
 2. Modernizace vybavení jednotek SDH prostřednictvím nákupu moderních hasičských a záchranářských vozidel (pro Gminu Cieszyn a obec Chotěbuz) vybavených podle současných standardů EU.

Dne 6. 11. 2013 proběhlo jednání, jehož předmětem bylo oficiální zahájení realizace projektu Hasiči bez hranic.

Programem jednání bylo:

 1. Přivítání účastníků setkání
 2. Shrnutí informací o projektu
 3. Představení harmonogramu realizace
 4. Informace o složení projektového týmu
 5. Představení aktivit v průběhu realizace projektu
 • Společná takticko-bezpečnostní cvičení
 • Slavnost u příležitosti 100. výročí založení Svazku dobrovolných hasičů na Těšínsku
 • Propagace
 • Výběrová řízení na nákup požární techniky
 • Diskuse a stanovení termínu dalšího společného jednání
 • Ukončení setkání
 • Ing. Martin Pinkas

  Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 a je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj

  www.cz-pl.eu

  Logo