Česky Polski

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Breadcrumb navigation

Start > Urząd Miasta > Oficjalne biurko

Oficjalne biurko

Ze względu na zmieniającą się zawartość stron, ta strona jest w języku czeskim.

1. 12. 2022 90/2022 Severomoravské vodovody a kanalizace - Informace o změně ceny vodného od 1. 1. 2023 1. 12. 2022 91/2022 Ministerstvo životního prostředí - posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II podle § 4 odst. 1 písm. c zákona 30. 11. 2022 89/2022 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Roberta Volného, Lesní 259, Chotěbuz - Rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu SPIS/OÚCH/638/2022/EO/4/Ruc-27 28. 11. 2022 87/2022 Obec Chotěbuz - Volba prezidenta 2023 - informace o počtu a sídle volebních okrsků 28. 11. 2022 88/2022 Obec Chotěbuz - jmenování zapisovatele OVK - volba prezidenta 2023 25. 11. 2022 86/2022 Obec Chotěbuz - usnesení rady obce ze dne 21. 11. 2022 22. 11. 2022 85/2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška čj.UZSVM/19610/2022-HMSO 21. 11. 2022 84/2022 Svazek měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) - návrh rozpočtu SMOOK na rok 2023 16. 11. 2022 80/2022 Výzva k uplatnění práv účastníka řízení pro Roberta Volného, trvale bytem Chotěbuz, Lesní 259 - možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí (SPIS/OÚCH/638/2022/EO/4/Ruc-25) 16. 11. 2022 81/2022 Obec Chotěbuz - usnesení Zastupitelstva obce Chotěbuz ze dne 15.11.2022 vč. rozpočtového opatření č. 8/2022 16. 11. 2022 83/2022 Obec Chotěbuz - návrh rozpočtu obce na rok 2023 16. 11. 2022 82/2022 Obec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 8/2022 11. 11. 2022 79/2022 Obec Chotěbuz - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro Volbu prezidenta České republiky 7. 11. 2022 77/2022 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy MZE-5964/2022-16212 (změny v souvislosti se změnami okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů) 14. 9. 2022 61/2022 Obec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 7/2022 9. 9. 2022 60/2022 Svazek měst a obcí okresu Karviná - Oznámení o zveřejnění Rozpočtové úpravy č. 2/2022 Svazku měst a obcí okresu Karviná 22. 8. 2022 56/2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 17. 8. 2022 54/2022 Obec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 6/2022 3. 8. 2022 47/2022 Obec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 5/2022 11. 7. 2022 41/2022 Svazek měst a obcí okresu Karviná - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SMOOK za r. 2021 20. 6. 2022 36/2022 Obec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 4 r. 2022 20. 6. 2022 37/2022 Obec Chotěbuz - schválený závěrečný účet obce za rok 2021 včetně příloh 12. 5. 2022 27/2022 Obec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 3/2022 12. 4. 2022 16/2022 Svazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o zveřejnění rozpočtové úpravy č. 1 pro rok 2022 28. 12. 2021 116/2021 Obec Chotěbuz - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v MSK - 3. výzva, KP-8/2021 22. 12. 2021 113/2021 Obec Chotěbuz - schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2022 - 2026 21. 12. 2021 112/2021 Obec Chotěbuz - schválený rozpočet obce na rok 2022 7. 12. 2021 108/2021 Svazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o zveřejnění rozpočtu SMOOK pro rok 2022 7. 12. 2021 109/2021 Svazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu SMOOK na období 2023-2026 8. 11. 2021 95/2021 Obec Chotěbuz – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v MSK – 3. výzva, KP-7/2021