Česky Polski

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Breadcrumb navigation

Start > Urząd Miasta > Oficjalne biurko

Oficjalne biurko

Ze względu na zmieniającą się zawartość stron, ta strona jest w języku czeskim.

9. 8. 2022 50/2022 Ministerstvo obrany - Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku 8. 8. 2022 49/2022 Obec Chotěbuz - informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Chotěbuz pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 3. 8. 2022 46/2022 Obec Chotěbuz - usnesení Rady obce Chotěbuz ze dne 1. 8. 2022 3. 8. 2022 47/2022 Obec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 5/2022 3. 8. 2022 48/2022 Obec Chotěbuz - oznámení o záměru uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem NP budovy SKS Chotěbuz 1. 8. 2022 45/2022 - Moravskoslezský kraj - Oznámení o vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 25. 7. 2022 44/2022 Obec Chotěbuz - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 18. 7. 2022 42/2022 Obec Chotěbuz - Informace o souvislé opravě ul. Chotěbuzské ( III/4686) 11. 7. 2022 41/2022 Svazek měst a obcí okresu Karviná - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SMOOK za r. 2021 30. 6. 2022 40/2022 Obec Chotěbuz - Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Chotěbuz pro volební období 2022 - 2026 20. 6. 2022 36/2022 Obec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 4 r. 2022 20. 6. 2022 37/2022 Obec Chotěbuz - schválený závěrečný účet obce za rok 2021 včetně příloh 12. 5. 2022 27/2022 Obec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 3/2022 12. 4. 2022 16/2022 Svazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o zveřejnění rozpočtové úpravy č. 1 pro rok 2022 1. 3. 2022 9/2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 28. 12. 2021 116/2021 Obec Chotěbuz - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v MSK - 3. výzva, KP-8/2021 22. 12. 2021 113/2021 Obec Chotěbuz - schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2022 - 2026 21. 12. 2021 112/2021 Obec Chotěbuz - schválený rozpočet obce na rok 2022 7. 12. 2021 108/2021 Svazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o zveřejnění rozpočtu SMOOK pro rok 2022 7. 12. 2021 109/2021 Svazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu SMOOK na období 2023-2026 8. 11. 2021 95/2021 Obec Chotěbuz – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v MSK – 3. výzva, KP-7/2021 5. 10. 2021 86/2021 Obec Chotěbuz – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v MSK – 3. výzva, KP-5/2021 29. 9. 2021 84/2021 Obec Chotěbuz – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v MSK – 3. výzva, KP-6/2021 16. 9. 2021 73/2021 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy (OOP) - veřejná vyhláška, kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212, ve znění OOP č.j. 33784/2020-MZE-16212 3. 9. 2021 69/2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí dle §65 zákona o katastru nemovitostí 31. 5. 2021 48/2021 Obec Chotěbuz – informace o provozu podatelny Obce Chotěbuz 13. 5. 2021 43/2021 Obec Chotěbuz – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v MSK – 3. výzva, KP-3/2020 14. 1. 2021 07/2021 Obec Chotěbuz - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v MSK - 3. výzva, KP-1/2002 29. 7. 2020 78/2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 2. 6. 2020 43/2020 Obec Chotěbuz - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v MSK - 3. výzva, KP-2/2002