Česky Polski

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Breadcrumb navigation

Start > Urząd Miasta > Oficjalne biurko

Oficjalne biurko

Ze względu na zmieniającą się zawartość stron, ta strona jest w języku czeskim.

8. 7. 2024 60/2024 Obec Chotěbuz - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 29.7.2024 4. 7. 2024 57/2024 Svazek měst a obcí okresu Karviná (SMOOK)- zveřejnění oznámení o schváleném Závěrečném účtu SMOOK za rok 2023 4. 7. 2024 58/2024 Svazek měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) - oznámení o zveřejnění rozpočtové úpravy č. 1/2024 pro rok 2024 4. 7. 2024 59/2024 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "Chotěbuz, Podobora 18, 21, přeložka NNv" 28. 6. 2024 56/2024 Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. U Mlýnky, k. ú. Český Těšín 27. 6. 2024 52/2024 Obec Chotěbuz - usnesení Zastupitelstva obce Chotěbuz ze dne 18. 6. 2024 27. 6. 2024 54/2024 ČEZ Distribuce a.s. - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 18. 7. 2024 27. 6. 2024 55/2024 Město Český Těšín, odbor výstavby a ŽP - oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - Místní optická síť SilesNet (MOSS Chotěbuz) 24. 6. 2024 53/2024 Obec Chotěbuz - Schválený závěrečný účet obce Chotěbuz za rok 2023 vč. příloh 15. 5. 2024 36/2024 Obec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 1/2024 3. 4. 2024 19/2024 Obec Chotěbuz - Dotační program obce Chotěbuz na podporu přepravy seniorů a osob se zdravotním postižením 21. 12. 2023 116/2023 Svazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o schválení rozpočtu SMOOK na rok 2024 21. 12. 2023 117/2023 Svazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení SMOOK o schváleném střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2025 - 2028 18. 12. 2023 115/2023 Obec Chotěbuz - schválený rozpočet obce Chotěbuz na rok 2024 24. 8. 2023 78/2023 Obec Chotěbuz - vyhlášení nálezu - dámské jízdní kolo 17. 3. 2023 23/2023 Obec Chotěbuz - záměr prodeje pozemku parc. č. 291, vč. nem. č.p. 90 a části poz. parc č. 317/7 k.ú. Zp. Lhota 28. 12. 2021 116/2021 Obec Chotěbuz - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v MSK - 3. výzva, KP-8/2021 22. 12. 2021 113/2021 Obec Chotěbuz - schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2022 - 2026 7. 12. 2021 109/2021 Svazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu SMOOK na období 2023-2026 8. 11. 2021 95/2021 Obec Chotěbuz – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v MSK – 3. výzva, KP-7/2021 5. 10. 2021 86/2021 Obec Chotěbuz – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v MSK – 3. výzva, KP-5/2021 29. 9. 2021 84/2021 Obec Chotěbuz – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v MSK – 3. výzva, KP-6/2021 31. 5. 2021 48/2021 Obec Chotěbuz – informace o provozu podatelny Obce Chotěbuz 13. 8. 2018 78/2018 Obec Chotěbuz - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce a souvisejících dokumentů 19. 11. 2015 78/2015 Obec Chotěbuz - zveřejnění dotačního programu Obce Chotěbuz na čističky odpadních vod