Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro občany > Informace o kvalitě ovzduší

Informace o kvalitě ovzduší

V Chotěbuzi jsme společně se Zdravotním ústavem Ostrava do konce roku 2020 zprovoznili jeden z mobilních on-line měřících systémů, kde probíhá stálý monitoring ovzduší a počasí:

 • monitoring je realizován na základě rozhodnutí  KÚ MSK a je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • jedná se o tzv. „Regionální monitoring“ jehož cíl zůstává již několik let stále stejný - sledování kvality ovzduší na různých místech kraje, kde se běžně nevyskytují stanice státního imisního monitoringu
 • mobilní imisní monitorovací systém Zdravotního ústavu Ostrava umístěný od 3.1.2020 v Chotěbuzi je zaměřen na tyto škodliviny :
  • prach velikosti PM10
  • oxidy dusíku NO, NO2 a NOx
  • oxid siřičitý SO2
  • oxid uhelnatý CO
  • meteoparametry ( teplota, tlak, rel. vlhkost, rychlost a směr větru )
  • každý 6-tý den jsou odebrány vzorky ovzduší pro následné stanovení obsahu :
   • benzenu
   • vybraných těžkých kovů ( As, Cd, Cr, Mn, Ni, Pb )
   • polycyklických aromatických uhlovodíků PAU ( benzo(a)pyren )
 • všechna naměřená data jsou automaticky předávána do systému ISKO ( Informační systém kvality ovzduší ČR ), který spravuje ČHMÚ

Informace o kvalitě ovzduší on-line Informace o kvalitě ovzduší přes CHMU Portál

Kvalita ovzduší

Moravskoslezský kraj