Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Nálezy

Nálezy


Ztráty a nálezy jsou řešeny v souladu s ustanovením § 1051 a násl. zákona č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení. Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. V případě, že nálezce zvíře nechce a obec svěří zvíře do útulku pro zvířata, může útulek se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy mu bylo zvíře svěřeno.

Kategorie: