Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro turisty > Historie > Historie obce Chotěbuz

Historie obce ChotěbuzČást I.

Osada Chotěbuz, založená nedaleko původního Těšína na levém břehu řeky Olše, patří k nejstarším sídlům Těšínského Slezska. První zmínky o obci nalezneme v záznamech z roku 1229, kde se uvádí jako majetek benediktinského filiálního kláštera v Orlové. Orlovský klášter zde měl opevněný gotický dvůr, z kterého se nám dodnes dochovala válcová věž - hláska. Orlovský klášter si však opevněný dvůr ani vesnici neudržel. Při rozpadu klášteru v 15. stol. Se Chotěbuz stala samostatným statkem. Od roku 1447 patřila k panství fryštátskému.

Část II.

V roce 1559 Chotěbuz získal od těšínského knížete Václava jeho kancléř Václav Rucký z Rudz, který dal ve vsi postavit přízemní tvrz obdélníkového půdorysu s malým dvorem. Zámeček jeho rodině náležel do konce 17. století. Po roce 1701 se zde vystřídalo více majitelů. Až v roce 1771 dostal statek na delší dobu stálé majitele, koupil jej sv. pán Karel Josef Trach z Březí. V roce 1802 koupila statek Chotěbuz Těšínská komora.

Část III.

Významnou kapitolu v životě obce Chotěbuz započal rok 1871. V tomto roce byla v Chotěbuzi založena první německá hospodářská škola. Podnět k jejímu vzniku dal ředitel arciknížecích statků Matěj Kasperlik z Teschenfeldu. Jako zemský poslanec dal na zasedání slezského zemského sněmu v Opavě dne 13. března 1864 návrh na založení rolnické školy na Těšínsku. Přijatý návrh se však realizoval až o 7 let později. Statut zakladatelů školy přijali arcikníže Albrecht Rakouský a jeho následovníci, slezský zemský výbor a c. a k. rakouská slezská hospodářsko-lesnická společnost v Opavě. Tato společnost dostala také úkol zřízení a vedení školy. Dne 1874 byla škola "pozemštěna" a název změněn na zemskou rolnickou.

Část IV.

Škola byla na svou dobu velice dobře vybavena, žáci mohli pracovat v nedalekém pivovaru, v dílně na zpracování lnu, v lihovaru, olejárně, mlékárně a sýrárně, a k dispozici byl dokonce i americký umělý mlýn. Na škole se vyučovalo i po roce 1918, kde kuratorium školy, v jehož čele byl hrabě Jan Larisch Mönich, sdělilo tehdejší Zemské správní komisi pro Slezsko ochotu až do dalšího rozhodnutí o škole pokračovat ve výuce. Dne 30. června 1921 bylo přijato usnesení o přeměně školy v Chotěbuzi na zimní hospodářskou školu s českým a polským oddělením. V roce 1923 byl zrušen pronájem zámku a statku v Chotěbuzi a škola tak ukončila svou činnost. Zemědělská škola v Chotěbuzi tak celou svou historií sehrála velmi významnou roli v osvětě a výuce nových zemědělských technik pro celé tehdejší Slezsko.

Část V.

Na katastrálním území obce Chotěbuz, v části Podobora, se nachází výšinné bikulturní hradisko, doposud jedno z nejlépe zachovaných na našem území. Je situováno na nenápadné ostrožně, dosti prudce se na východní části svažující k nevýrazné vodoteči zvané Mlýnka. Hradisko a jeho akropole byla vybudována lidem lužických popelnicových polí v halštatském období 800 - 750 let před n.l. až 500 let před n.l. Slovanská přítomnost zde je prokázána od poloviny 8. stol do třetiny 11. stol. Hradisko je trojdílné, délky 400 m a šířky 110 m. Více jak dvacetiletí soustavné vědecké a badatelské práce přineslo velmi slušné výsledky s velmi vypovídající hodnotou, umožňující vytvoření relativně spolehlivé představy o původní podobě této významné památky naší minulosti.

Část VI.

Obec Chotěbuz byla samostatná až do roku 1974. Do roku 1939 byla řízena fojtem a zastupitelstvem, ve válečných letech 1939--1945 byla vykonávána nucená správa Českým Těšínem. Po válce zde sídlil místní národní výbor až do roku 1974. Poté byla obec nucenou integrací přidružena k Českému Těšínu. Samostatnost obec opět získala k datu 1.1.1998.

Většina budov občanského vybavení byla postavena po roce 1961. Největší rozmach výstavby obec zaznamenala v období 1968--1974, kdy byla postavena mateřská škola, zastávky autobusů, byly rekonstruovány místní komunikace atd. Kulturní středisko bylo postaveno a zkolaudováno v roce 1977.