CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

Fotografie 360°
foto360

  

2019 DOTAZNÍK

Úřední hodiny

PO 7-12, 13-18

ÚT 7-12, 13-16

 ST 7-12, 13-18

ČT pro veřejnost zavřeno

PÁ pro veřejnost zavřeno

 

Obec Chotěbuz

Chotěbuzská 250

735 61  Chotěbuz

tel.: 558 733 131

ID: iq6azbh

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

regioforumeuroregion
 
logo MS kraje
 
logo MMR

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Chotěbuz

2. Důvod a způsob založení

Obec Chotěbuz je v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, základním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Dle § 2 cit. zákona je Obec Chotěbuz veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

3. Organizační struktura

Vedení Obce a Obceního úřadu:

Starosta Ing. David Harok

Místostarosta Ing. Stanislav Klimek

Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, p. o.

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa: Obec Chotěbuz, Chotěbuzská 250, 735 61  Chotěbuz
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: na adrese výše
4.3. Úřední hodiny: úřední hodiny
4.4. Telefonní čísla: 558 733 131
4.5. Číslo faxu:
4.6. Adresa internetové stránky: www.chotebuz.cz
4.7. Elektronická adresa podatelny:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datová stchránka: iq6azbh
4.8. Další elektronické adresy:

5. Případné platby lze poukázat

Název účtu č. účtu Platby, pro které je účet zřízen ve vztahu k veřejnosti
Příjmový účet
Moneta Money Bank a.s.
5000120734/0600 - místní a správní poplatky - příjmy z prodeje a z pronájmu majetku - úhrada faktur - penále, pokuty - ostatní příjmy - poplatky za komunální odpad - jistiny - kauce

Variabilní a specifický symbol: U konkrétní platby je vždy nezbytně nutné uvést variabilní symbol, kterým je platba identifikována. Variabilní symbol je uveden na dokladu, na jehož základě je platba prováděna (složenka, platební výměr apod.). Konstantní symboly: bankovní převody 308; poštovní poukázky 379.

6. IČ

IČO: 67 33 91 58

7. DIČ

DIČ: CZ 67 33 91 58

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán

Právní předpisy obce

Výroční zprávy

Veřejnoprávní smlouvy

8.2. Rozpočet a související dokumenty

Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce

Rozpočtová opatření

Rozpočtový výhled Obce Chotěbuz na léta 2017 - 2021

9. Žádosti o informace

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost a další podání lze podat písemně (osobně, poštou, elektronickou poštou) na kontaktní adresa nebo ústně do protokolu. Některé žádosti vyžadují vyplnění formuláře.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí (v rámci správního řízení) má účastník řízení právo podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to podáním u Obecního úřadu Chotěbuz.

12. Formuláře

Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

naleznete zde

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších právních předpisů

14.2. Vydané právní předpisy Vyhlášky a nařízení obce Chotěbuz

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: V současné době nebyl vydán

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: V současné době nebylo vydáno žádné takové usnesení

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv: Obec nemá žádné licenční smlouvy

16.2. Výhradní licence: Obec nemá žádné výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy