CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

Fotografie 360°
foto360

  

2019 DOTAZNÍK

Úřední hodiny

PO 7-12, 13-18

ÚT 7-12, 13-16

 ST 7-12, 13-18

ČT pro veřejnost zavřeno

PÁ pro veřejnost zavřeno

 

Obec Chotěbuz

Chotěbuzská 250

735 61  Chotěbuz

tel.: 558 733 131

ID: iq6azbh

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

regioforumeuroregion
 
logo MS kraje
 
logo MMR

Historie obce

hlaska2 Osada Chotěbuz, založená nedaleko původního Těšína na levém břehu řeky Olše, patří k nejstarším sídlům Těšínského Slezska. První zmínky o obci nalezneme v záznamech z roku 1229, kde se uvádí jako majetek benediktinského filiálního kláštera v Orlové. Orlovský klášter zde měl opevněný gotický dvůr, z kterého se nám dodnes dochovala válcová věž - hláska. Orlovský klášter si však opevněný dvůr ani vesnici neudržel. Při rozpadu klášteru v 15. stol. Se Chotěbuz stala samostatným statkem. Od roku 1447 patřila k panství fryštátskému.

V roce 1559 Chotěbuz získal od těšínského knížete Václava jeho kancléř Václav Rucký z Rudz, který dal ve vsi postavit přízemní tvrz obdélníkového půdorysu s malým dvorem. Zámeček jeho rodině náležel do konce 17. století. Po roce 1701 se zde vystřídalo více majitelů. Až v roce 1771 dostal statek na delší dobu stálé majitele, koupil jej sv. pán Karel Josef Trach z Březí. V roce 1802 koupila statek Chotěbuz Těšínská komora.

Významnou kapitolu v životě obce Chotěbuz započal rok 1871. V tomto roce byla v Chotěbuzi založena první německá hospodářská škola. Podnět k jejímu vzniku dal ředitel arciknížecích statků Matěj Kasperlik z Teschenfeldu. Jako zemský poslanec dal na zasedání slezského zemského sněmu v Opavě dne 13. března 1864 návrh na založení rolnické školy na Těšínsku. Přijatý návrh se však realizoval až o 7 let později. Statut zakladatelů školy přijali arcikníže Albrecht Rakouský a jeho následovníci, slezský zemský výbor a c. a k. rakouská slezská hospodářsko-lesnická společnost v Opavě. Tato společnost dostala také úkol zřízení a vedení školy. Dne 1874 byla škola "pozemštěna" a název změněn na zemskou rolnickou.

Také nájem statku přešel na zem Slezskou. Škola byla na svou dobu velice dobře vybavena, žáci mohli pracovat v nedalekém pivovaru, v dílně na zpracování lnu, v lihovaru, olejárně, mlékárně a sýrárně, a k dispozici byl dokonce i americký umělý mlýn. Na škole se vyučovalo i po roce 1918, kde kuratorium školy, v jehož čele byl hrabě Jan Larisch Mönich, sdělilo tehdejší Zemské správní komisi pro Slezsko ochotu až do dalšího rozhodnutí o škole pokračovat ve výuce. Dne 30. června 1921 bylo přijato usnesení o přeměně školy v Chotěbuzi na zimní hospodářskou školu s českým a polským oddělením. V roce 1923 byl zrušen pronájem zámku a statku v Chotěbuzi a škola tak ukončila svou činnost. Zemědělská škola v Chotěbuzi tak celou svou historií sehrála velmi významnou roli v osvětě a výuce nových zemědělských technik pro celé tehdejší Slezsko.

Na katastrálním území obce Chotěbuz, v části Podobora, se nachází výšinné bikulturní hradisko, doposud jedno z nejlépe zachovaných na našem území.

Je situováno na nenápadné ostrožně, dosti prudce se na východní části svažující k nevýrazné vodoteči zvané Mlýnka. Dříve zde však protékala řeka Olše, která na počátku 18. století změnila svůj tok a dnes se nachází ve vzdálenosti 600 m. Řeka tak spolu s prudkým ostrohem a prvním a druhým předhradím tvořila ochranu portifikované akropole. Hradisko a jeho akropole byla vybudována lidem lužických popelnicových polí v halštatském období 800 - 750 let před n.l. až 500 let před n.l. Slovanská přítomnost zde je prokázána od poloviny 8. stol do třetiny 11. stol. Hradisko je trojdílné, délky 400 m a šířky 110 m. Více jak dvacetiletí soustavné vědecké a badatelské práce přineslo velmi slušné výsledky s velmi vypovídající hodnotou, umožňující vytvoření relativně spolehlivé představy o původní podobě této významné památky naší minulosti.

Obec Chotěbuz byla samostatná až do roku 1974. Do roku 1939 byla řízena fojtem a zastupitelstvem, ve válečných letech 1939--1945 byla vykonávána nucená správa Českým Těšínem. Po válce zde sídlil místní národní výbor až do roku 1974. Poté byla obec nucenou integrací přidružena k Českému Těšínu. Samostatnost obec opět získala k datu 1.1.1998.

Většina budov občanského vybavení byla postavena po roce 1961. Největší rozmach výstavby obec zaznamenala v období 1968--1974, kdy byla postavena mateřská škola, zastávky autobusů, byly rekonstruovány místní komunikace atd. Kulturní středisko bylo postaveno a zkolaudováno v roce 1977.